FREDAG


Här finns TEXTER, NOTER, INSPELNINGAR:

https://sites.google.com/site/teaterkoerenfredag/Den nya SPOTIFY-listan:

https://open.spotify.com/user/nandi.vileika/playlist/5JlTlQip23qXWIEW6hb2SB?si=ZedSSjwqRwejSua7aXGJMAVÅREN 2020

Vårterminen 2020 börjar 24 januari med en dubbellektion 10-14.00.

Du anmäler dig genom att betala in 1.000 kr på föreningen Teaterkörens pg 1270522-4. I terminsavgiften ingår 50 kr medlemsavgift i föreningen.

Skriv ditt namn och "FRE".  Betala senast 10 januari.


Alla sånger från senast höst-repet ligger på hemsidan, denna gång med datum på.

Lyssna, sjung, njut! Lyssna med fördel på Spotifylistan också, så att vi gemensamt är förberedda på hur sångerna går. En preliminär terminsplanering ligger på hemsidan, där kan ni läsa vad vi börjar med.


Föreningens årsmöte blir den 20 mars. 

Motioner ska enligt stadgarna vara inlämnade senast 15 januari - men p g a det sena årsmötet och att det tagit tid att få en ledig kväll på Reflexen kommer denna info först nu - och därför tar vi emot motioner fram t o m den 25 januari.

Årsmötet ligger detta år på en fredag och är tänkt att följas av en öppen bar. Vill du hjälpa till där - hör av dig till din planeringgrupp.Fredagskörens slutna FACEBOOKGRUPP:

Gå med i gruppen - ett enkelt sätt att tipsa och diskutera sånt som rör kören eller sånt du tycker och tror att körmedlemmarna är intresserade av. Sök på Teaterkören Fredag och ansök om att bli medlem 

Viktiga datum/tider

 

24 januari 2020: Terminsstart!Om du kommer försent!

Ingången är låst efter 10 minuter - istället är nödingången, från sidan (längst uppe i salongen) öppen under repetitionerna.

 


Får du inte informationsmailen? Meddela detta till info@teaterkoren.se så fixar vi det.

 

Ni som har Facebook får gärna "Gilla" oss, gör det här!

 

Fredagskörens planeringsgrupp:

Aina Forsberg

aina.forsberg@amk.se

Anne-Maj Durgé

annemaj.durge@gmail.com

Denny Lorentzen

fotograf@dennylorentzen.com

Kicka Uusitalo

kikkauusitalo@hotmail.com

Madeleine Pousette

madeleine.pousette@gmail.com

Nandi Vileika

nandi.vileika@me.com


 

Epostadresser till styrelsen

Föreningsstyrelsen

Marianne Schvarcz (ordförande)

marianne.schvarcz@gmail.com

Agneta Edberg-Menor (kassör)

agnethae@hotmail.com

Anki Thunholm

an.thunholm@telia.com

Rune Gullmarstam

r.gullmarstam@gmail.com

 

 

 

Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta Agneta Edberg-Menor i styrelsen.

 

 

Fram för förslag och idéer!

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag, tips och idéer på info@teaterkoren.se. Det kan vara synpunkter på hur körrepen är organiserade, förslag på sånger att sjunga eller sammanhang som det vore roligt för Teaterkören att medverka i. Alla input mottages tacksamt!

 

 

Protokoll från tidigare årsmöten:

2019 extra medlemsmöte

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013, även resultat från gruppdiskussionen

2012