ONSDAGHEJ ONSDAGSKÖREN!

 

Här är länken där Maria lägger upp nya låtar, noter etc etc. Klicka här!

 

-----------------------------------------

ÅRSMÖTE den 20 februari 20:15

Föreningen Teaterkören har årsmöte den 20 februari efter onsdagskörens något tidigarelagda övning, ungefär 20:15

Mellan 19 - 20.00 är det en öppen repetition för alla som planerar att vara med och sjunga på manifestationen #ChoirsForFuture den 15:e mars.

 

Senaste dag för motioner var 15 januari - inga motioner har kommit.

 

Här är olika handlingar som hör ihop med årsmötet:

Dagordningen årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Ekonomisk rapport 2018

Revisorns  rapport 2018

Förslag på stadgeändring (bakgrund diskussion som pågått sedan vi blev två körer, det nuvarande finns på sidan två för jämförelse)

Stadgeändringsförslag årsmötet 2019

Verksamhetsplan för 2019

Styrelsen har ett stadgeändringsförslag på årsmötet. Om det antas måste det också fastställas på ett extra medlemsmöte. Det blir på Reflexen 18.00 den 27/2

 

 


 

Preliminär planering för våren:

(datum i "svart" - annat än vanlig onsdagsövning)

16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2: vanliga körövningar

Fredag 15/2: Sjunga på klimatmanifestation, se nedan.

20/2: Körövning kl 18-19.00. 19-20.00 är det öppen repetition för körer och sångare som vill vara med den 15 mars, sedan ungefär 20:15 har föreningen årsmöte

27/2: Kostymprovning på Reflexen. Kolla mejl från 31 jan från Teaterkören

6/3: Specialrep! (Reflexen är upptagen och Maria är bortrest) Ni kommer få uppgifter som t.ex kan vara: Stämrep hemma hos någon/Konsertförberedelser i olika arbetsgrupper/Utantillträning i smågrupper...  så att ni är förberedda till tänderna och kan allt, inför nästa gemensamma rep som är

13/3 Rep, (ev förlängt, starta kl 18)

Fredag 15/3: Sjunga på klimatmanifestation, se nedan.

20/3 Rep med musiker (ev förlängt, starta kl 18)

Fredag 22/3 Genrep (start senast 17.30) + konsert 19:30

Lördag 23/3 Konsert 16:00

Planering för resten av våren kommer senare.

 

 

#ChoirsForFuture

Som ni säkert vet är det varje fredag en demonstration utanför riksdagen för att sätta fokus på klimatfrågan, bla Greta Thunberg och andra ungdomar skolstrejkar, under hashtagen #FridaysForFuture. För att stötta dem och visa att vi är fler som tycker frågan är viktig, kommer vi sjunga vid två tillfällen under våren när det är planeras större manifestationer, fredagen 15/2 och 15/3. Min förhoppning är att vi då kommer samla flera andra körer så att vi blir riktigt många!

Fredagskören är med, samt mina kollegor Cecilia Åslund och Cecilia Q Öhrwall med sina körer. Vi kallar projektet för ChoirsForFuture, och kanske vill andra städer haka på och göra samma sak?

Onsdagskören sjunger själva fredagen den 15/2

Den stora manifestationen blir fredagen den 15/3, 14:00 på Mynttorget

Jag tror att det kommer att bli mäktigt!

Jag återkommer med mer info om detta i ett separat mail, + en text som ni gärna får sprida till körsångare ni känner. Träffar du någon körledare som vill veta mer om detta, be hen maila mig. 

Här är länken till evenemanget på Facebook

/Maria

 

Har du förslag på vad kören borde göra, eller vill du själva vara med och ta ansvar och jobba praktiskt? Kontakta någon i planeringsgruppen (

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Vårterminen börjar igen den 16 januari. Senast anmälningsdag är den 2 januari och du anmäler dig genom att betala in 1.000 kr på föreningen Teaterkörens pg 1270522-4. Skriv namn och "ons".

Om du inte har möjlighet att betala in hela avgiften då, kan du istället anmäla dig genom att maila maria@sangbolaget.com, tala om att du tänker fortsätta i kören i vår, och sedan betala in avgiften senast 1/2. Anmälan är bindande.

 

Vill du göra uppehåll i körsången denna termin, men stå kvar som föreningsmedlem(och därmed ha möjlighet att komma tillbaka och sjunga en annan termin), betalar du enbart medlemsavgiften som är 50 kr, också detta senast 2 januari.

 

 

Videos från De dödas dag/Dia de muertos på Etnografiska museet

Tack Stefan Sjölander för filmerna


Här är några olika smakprov från

workshopen med Charlotta Öfverholm

Bilder och video från Fabian Kriese


Intern facebookgrupp för onsdagskören: https://www.facebook.com/groups/370188253362569/

 

Viktiga datum/ tider

 

Våren 2019

16 januari: start vårtermin

15 februari: Klimatmanifestation

20 februari. Körövningen startar 18.00, öppet rep 19 - 20, därefter föreningens årsmöte start ung 20:15 o

15 mars: Klimatmanifestation

22/23 mars: Konsert(er)

 

Därefter fortsätter vårterminen med körövningar och ev något mindre framträdande.

 

 

Vår Spotifylista:

https://open.spotify.com/user/tombolin/playlist/3bNdh9N4FOaeZB1EKg6cGP

 

 

Om du kommer försent!

Ingången är låst efter 10 minuter - istället är nödutgången, (längst uppe i salongen) öppen under repetitionerna.

 

 

Får du inte informationsmailen? Meddela detta till info@teaterkoren.se så fixar vi det.

 

Ni som har Facebook får gärna "Gilla" oss, gör det här!

 

Fram för förslag och idéer!

Vi tar gärna emot synpunkter, förslag, tips och idéer på info@teaterkoren.se. Det kan vara synpunkter på hur körrepen är organiserade, förslag på sånger att sjunga eller sammanhang som det vore roligt för Teaterkören att medverka i. All input mottages tacksamt!

 

Onsdagskörens planeringsgrupp

Elin Westin (sammankallande)

elin.westin@gmail.com

Johanna Wahlberg Couch

johanna_wahlberg@hotmail.com

Jonas Hugosson

jonashugosson10@gmail.com

Kajsa Nordin kajsa.nordin@gmail.com

Maria Peters maria@sangbolaget.com

Sofia Hjort

hjort004@hjort.it

Åsa Lundeqvist Hassel isa.hassel@gmail.com

Ellen Gustafsson ellengustafsson@hotmail.com

Ylva Kullenberg

ylva@ylvakullenberg.se

Märta Jahn

martajahn@hotmail.com

 

Vill du också vara med och ta ansvar och organisera kören? Maila någon i planeringsgruppen!

 

 

Föreningsstyrelsen

Marianne Schvarcz (ordförande)

marianne.schvarcz@gmail.com

Agneta Edberg-Menor (kassör)

agnethae@hotmail.com

Anki Thunholm

an.thunholm@telia.com

Rune Gullmarstam

r.gullmarstam@gmail.com

 

 

Har du frågor om ditt medlemskap, kontakta Agneta Edberg-Menor i styrelsen.

 

 

Protokoll från tidigare årsmöten:

2018

2017

2016

2015

2014

2013, även resultat från gruppdiskussionen

2012